Zapytanie dotyczące rekrutacji na stanowisko Specjalisty kompozytora świadczącego usługi na podstawie umowy zlecenia: 


Zapytanie ofertowe - całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dn. 07.08.2019


Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0046/17-00 pod nazwą "Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się" współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020