Zaproszenie do złożenia ofert na zakup licencji oprogramowania do zaawansowanej analizy matematycznej: 

Zapytanie ofertowe - całość

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0046/17-00 pod nazwą "Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się" współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020