Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi opracowania nowego projektu wzorniczego:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11


Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0046/17-00 pod nazwą "Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się" współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020