Biofeedback

NeuroPlay

NeuroPlay to pierwsze na rynku, innowacyjne urządzenie medyczne oparte na metodzie EEG-biofeedback, skierowane do osób starszych u których pogorszenie sprawności funkcji poznawczych jest zjawiskiem niezwykle powszechnym. 

NeuroPlay to odpowiedź na potrzebę zapewniania osobom starszym możliwości lepszego funkcjonowania umysłowego i poprawy jakości życia poprzez regularny i samodzielny trening kognitywny.

Zapotrzebowanie na technologie wspomagające i adaptację najbliższego otoczenia w grupie pacjentów w podeszłym wieku stale rośnie. Wykorzystanie nowych narzędzi technologicznych bezpośrednio wypływa na poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z deficytami neurologicznymi.

trening umysłu
trening mózgu

Trening umysłu wykonywany przy użyciu NeuroPlay skutecznie poprawi jakość życia osób w podeszłym wieku.

Dla osób pomyślnie starzejących się (fizjologicznie) Neuroplay stanowi długoterminową formę ćwiczeń umysłowych, które pozwalają dłużej zachować lepszy stan zdolności poznawczych, takich jak pamięć czy koncentracja. Z kolei w przypadku pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) lub otępieniami trening biofeedback stanowić może formę rehabilitacji, prowadzącej do poprawy stanu umysłowego lub opóźnienia negatywnych objawów przebiegu choroby.

logo białe

Red Door Sp. z o.o.

Robotnicza 71 41-400 Mysłowice