top of page
Image by Milad Fakurian

PROJEKTY B+R

DZIĘKI KTÓRYM ROZWIJAMY NEUROPLAY

iStock-882987668.jpg

01

Projekt: "Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i komercyjnych w zakresie rozwiązania treningu kognitywnego NeuroPlay”

Program: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)

Status: w trakcie realizacji

02

Projekt: "Opracowanie przenośnego medycznego rozwiązania EEG-biofeedback do treningu funkcji poznawczych w procesie rehabilitacji poudarowej".

Działanie: 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu Proof of Concept - BRIdge Alfa

Status: w trakcie realizacji

iStock-1284868986.jpg
RPO_PL_Pomorskie_EFRR.webp
Starsi mężczyźni grający w szachy

03

Projekt: "Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się”

Działanie: 4.1 POIR 2014-2020, Projekty aplikacyjne.

Partnerzy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITAM, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Status: zakończony

bottom of page