Zapytanie 11

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego projektu wzorniczego urządzenia nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi):

 

Zapytanie dotyczy wyboru wykonawcy usługi w ramach planowanego projektu, składanego w konkursie o dofinansowanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Etap I usługowy konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020