Zapytanie 4

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usługi dostępu do platformy integracyjnej do przechowywania, analizy, akwizycji i raportowania danych pomiarowych:

 

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0046/17-00 pod nazwą "Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się" współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

kolorowe.png