top of page

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie nr 1

YOT Med SP. Z O.O.// Zamówienie na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu systemu w postaci aplikacji PWA

Zapytanie nr 1

YOT MAPS SP. Z O.O.// zamówienie na zakup licencji oprogramowania do zaawansowanej analizy matematycznej

Zapytanie nr 2

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na dzierżawę oprogramowania stanowiącego zestaw aplikacji biurowych

Zapytanie nr 3

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na dzierżawę oprogramowania do modelowania procesów, analizy i projektowania diagramów oraz tworzenia dokumentacji projektowej

Zapytanie nr 4

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na świadczenie usługi dostępu do platformy integracyjnej do przechowywania, analizy, akwizycji i raportowania danych pomiarowych

Zapytanie nr 5

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zaproszenie do złożenia ofert na zakup licencji oprogramowania w postaci silnika gry

Zapytanie nr 6

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na dostawę zestawów komputerów przenośnych

Zapytanie nr 7

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na zakup licencji oprogramowania do modelowania procesów, analizy i projektowania diagramów oraz tworzenia dokumentacji projektowej

Zapytanie nr 8

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na usługę wykonania modułowej strony internetowej

Zapytanie nr 9

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zapytanie dotyczące rekrutacji na stanowisko Specjalisty kompozytora świadczącego usługi na podstawie umowy zlecenia

Zapytanie nr 10

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na zakup licencji oprogramowania do zaawansowanej analizy matematycznej

Zapytanie nr 11

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego projektu wzorniczego urządzenia nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi)

Zapytanie nr 13

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego projektu wzorniczego urządzenia nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi)

Zapytanie nr 14

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na zakup licencji oprogramowania do zaawansowanej analizy matematycznej

Zapytanie nr 15

YOT MAPS SP. Z O.O.// Zamówienie na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu

bottom of page